30 mei 2024 - Martijn Veltkamp

30 mei 2024 - Martijn Veltkamp

30-5-2024 - Martijn Veltkamp - Het Raadsel van het Ik - lezing

Het raadsel van het Ik

De schijnbaar simpele vraag ‘Wie ben ik?’ houdt ons vandaag de dag meer dan ooit bezig. We worden gestimuleerd onszelf te zijn, ons Ware Zelf te ontdekken, en een levenspad te kiezen dat bij ons past. Maar kan dat wel? Kunnen we onszelf wel écht kennen? Als we een beeld hebben van wie we zijn, komt dat dan wel overeen met wie we écht zijn? En bestaat er wel een ‘écht’ ik, een ware zelf?

In oktober 2023 publiceerde dr. Martijn Veltkamp zijn 7 jaar durende zoektocht naar het antwoord op deze vragen in Het raadsel van het ik. Tijdens de lezing gaat hij in op de haaks op elkaar staande visies op het ´ik´ uit het verleden vanuit de filosofie en psychologie. Maar ook laat hij zien op welke manier deze eerdere opvattingen met elkaar te rijmen zijn. Verschillende onderwerpen die directe implicaties hebben voor hoe we veelal nadenken over het ´ik´ komen aan bod. Zo zoeken de meeste mensen hun ´ware ik´ in zichzelf, maar komt tijdens de lezing de stelling voorbij dat een al te narcistische aanpak is. En hoewel bedoeld als hulp, zal van de vele (zelfhulp)programma’s die mensen helpen hun ‘Ware Zelf’ te vinden worden verdedigd waarom dit mensen juist met een onoplosbaar probleem opzadelt. Tenslotte laat Veltkamp zien wat het ‘zelf’ dan wél is.

Terug naar blog