Filosofiecafé Fryslân

Filosofiecafé Fryslân is kritisch, onafhankelijk, onbevooroordeeld, ondogmatisch en wil bijdragen aan een open samenleving waar ruimte is voor ieders stem, al dan niet welgevallig. Vrijheid en gelijkheid staan soms op gespannen voet, maar zijn elkaars voorwaarde; het vrije woord is absoluut.

Filosofiecafé Fryslân is opgericht in 2012 op initiatief van Mirjam van der Hout. Het bestuur wordt tegenwoordig gevormd door Fredo Krooshof, Baukje Scheppink en Peter Wester.

secretaris

Fredo Krooshof

Fredo Krooshof (Den Haag, 1952) werd opgeleid tot studio-fotograaf, maar was in zijn werkzame leven met bewegende beelden bezig in het film- en televisievak. Hoe kan het ook anders als je opgroeit in Hilversum? Uiteindelijk bracht het werk hem in de jaren '90 naar Leeuwarden, waar hij bij Omroep Friesland bijna 20 jaar zou werken aan de serie Fryslân Dok. Fredo heeft een ruime interesse. Beeld en geluid blijven belangrijk, maar daarbij ook vormgeving en kunst, techniek, geschiedenis, de evolutie van de mens, ruimtevaart en astronomie. Dichterbij huis is filosofie belangrijk in zijn leven, maar hebben religie en mystiek zeker ook zijn belangstelling. Nu, gepensioneerd, is hij als vrijwilliger werkzaam in het boekenvak. In het bestuur van het Filosofiecafé vervult hij de funcie van secretaris.

penningmeester

Baukje Scheppink

Baukje Scheppink is kalligraaf, letter artist, vormgever van de handgeschreven letter en boekkunstenaar. Op de gevel van haar atelier in de Leeuwarder Vijzelstraat staat een bekende uitspraak van Jacob Cats, dichter-staatsman: Het puntje van een gaeuwe pen ist felste wapen dat ick ken (Jacob Cats 1577-1660)

In het dagelijks leven als kalligraaf gebruikt ze die verschillende pennen: spits, breed, zelfgemaakt of gekocht, van staal, hout of soepel kunststof en zelfs van goud. Baukje beweegt zich op het snijvlak van ambacht en kunst. De basis is het ambacht, met de vrijheid van de kunst vormt dat haar leven. Vandaar een ander citaat in de etalage van haar werkplek: Mon métier et mon art c’est vivre (Michel Eyquem de Montaigne 1533-1592)

Ze is gespecialiseerd in het maken van unicate kunstenaarsboeken: handgeschreven en –gebonden, www.baukje.nl. In haar atelier begeleidt Baukje, lerares schoonschrijven en schrijfdidactiek, kalligrafen en kunstenaars. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding bij zowel traditioneel kalligrafiewerk als eigentijdse letterkunst, maar de basis is de traditie en het ambacht. Wie de traditie niet beheerst, kan die immers ook niet loslaten in vrij werk. binnen het bestuur van het filosofiecafé, waarvan zij namens het Humanistisch Verbond Fryslân deel uit maakt, is zij penningmeester en vormgever van alle folders, flyers en boekjes van de laatste jaren. Binnen haar humanistische levensovertuiging, waarin voor haar geen plaats is voor goden, engelen of duivels, is de filosofie in de breedste zin van het woord een bron en soms leidraad voor nadenken over het leven.

www.baukje.nl

voorzitter

Peter Wester

Peter Wester (1973) maakt sinds 2023 deel uit van het bestuur van Filosofiecafé Fryslân. Hij houdt zich in dit verband onder andere bezig met marketing, relatiebeheer en de samenstelling en inhoud van het filosofisch programma. 

Peter studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich tegenwoordig met zijn historisch bureau Tijdgenoot hoofdzakelijk op de geschiedenis van bedrijven.

Binnen zijn grote algemene belangstelling voor geschiedenis, politiek, filosofie en religie zijn de historische Jezus, het politiek en individueel anarchisme en de schilder Jean Fautrier (1898-1964) hier het noemen waard. Peter woont met zijn gezin in De Wilgen.

www.tijdgenoot.nl

oprichtster en oud-voorzitter

Mirjam van der Hout

Mirjam R.W. van der Hout (1951) groeide op in het westen van het land en woont met haar echtgenoot Robert inmiddels al meer dan 30 jaar in Leeuwarden. Hun beide tweelingzoons zijn ondertussen uitgevlogen. Na haar HBO-studie Arbeid en Organisatie volgde ze nog diverse opleidingen waaronder mediation, coaching en filosofie.

Van huis uit Remonstrantse, en nog steeds actief betrokken bij de Remonstranten, hecht Mirjam aan verdraagzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en de ‘kunst van het vragen stellen’, waarbij de opvattingen met betrekking tot het bestaan van de vrije wil leidend zijn. Keuzes kunnen maken en daar voor staan! Een filosofisch café dat aan het denken zet, ruimte biedt aan uitwisseling van ideeën en betrokken is bij de samenleving waren dan ook belangrijke uitgangspunten bij de start van Filosofiecafé Fryslân in 2012. In 2019 nam Mirjam samen met anderen het initiatief om De Zintuin op te zetten. Ook na het overdragen van haar voorzitterschap blijft Mirjam betrokken bij Filosofiecafé Fryslân.

www.dezintuin.nl
www.remonstranten.nl