18 januari - René van der Vlist - Vrije wil: Noodzaak of Illusie?

18 januari - René van der Vlist - Vrije wil: Noodzaak of Illusie?

Een nieuw jaar in roerige tijden! Op 18 januari verzorgt Dr. René van der Vlist de eerste lezing van dit seizoen, Vrije wil: Noodzaak of Illusie? 

Van der Vlist is emeritus hoogleraar sociologie en houdt op 18 januari het probleem van de vrije wil tegen het licht. Ligt alles vast of bestaat er keuzevrijheid, in welke vorm dan ook? 

De discussie over het bestaan van de vrije wil is zo oud als de samenleving en kent wetenschappelijke, religieuze en filosofische invalshoeken. Van der Vlist bespreek de belangrijkste filosofen die zich over het onderwerp hebben uitgesproken. Hij durft stelling te nemen; hij vindt dat er sprake is van een vrije wil en zal in een indrukwekkend betoog beargumenteren waarom. 

René sluit af met een interessant interactief initiatief. 

Komt u ook? 

Terug naar blog