22-2-2024 - Roy Dings over Ervaringsdeskundigheid in de zorg

22-2-2024 - Roy Dings over Ervaringsdeskundigheid in de zorg

In Nederland verandert de kijk op kennis. Wetenschap gold lang als de belangrijkste bron, maar nu krijgen ervaringsdeskundigen meer aandacht, wat vragen oproept over onze kijk op kennis en de relatie met maatschappelijke kritiek.

Deze kwesties vallen traditioneel onder filosofie. Gedurende de lezing onderzoeken we kritisch vanuit de filosofie de groeiende aandacht voor ervaringen als bron van kennis. We bekijken de aard van ervaringskennis en hoe om te gaan met conflicterende kennis. Theoretische inzichten uit de fenomenologie, wetenschapsfilosofie en hermeneutiek worden gecombineerd met concrete maatschappelijke situaties, met specifieke focus op de rol van ervaringsdeskundigheid in zorggebieden.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie op persoonlijke ervaringskennis. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Kom en ervaar het zelf, dan leer je nog wat!(?)

22 februari 2024 - aanvang 19:30, inloop 19:00

Reserveer nu!
Terug naar blog